Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Fiyatları Güncellendi.


Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları ile Üniversite Hastaneleri (Vakıf Üniversiteleri hariç) tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesinde kullanılmak üzere Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi yayımlanmıştır. Sağlık Turizmi hastalarına da bu fiyatlar uygulanacaktır.

 

İlgili belgelere ulaşmak için Üzerlerine tıklayınız.

 

Makam Onayı
Resmi Yazı
EK-1-Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
EK-2-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi
EK-3-İşlem Puanın Dahil Basit Sıhhi Sarf Malzemeler Listesi
EK-4-Engelli Sağlık Raporu Ücreti Onam Formu
EK-5-Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları
EK-6-Sağlık Turizmi Ülke İskonto Oranları
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat (Makam Onayı - Genelge ve Duyuru)

 

Kaynak : http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-33893/kamu-saglik-hizmetleri-satis-tarifesi-yayimlanmistir.html


Diğer Duyurular