Visit Turkey For Healtcare

الوزارات


 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

مجلس الوزراء التركي

www.tbmm.gov.tr

Başbakanlık 

رئاسة الوزراء 

www.basbakanlik.gov.tr

Kültür ve Turizm Bakanlığı

وزارة الثقافة و السياحة

www.kulturturizm.gov.tr

Sağlık Bakanlığı

وزارة الصحة

www.saglik.gov.tr

Dış İşleri Bakanlığı

وزارة الخارجية 

www.mfa.gov.tr

İç İşleri Bakanlığı

 وزارة الداخلية

www.icisleri.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı

وزارة التربية والتعليم  

www.meb.gov.tr

Ulaştırma Bakanlığı

 وزارة النقل

www.ubak.gov.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

وزارة العمل والضمان الاجتماعي          

www.csgb.gov.tr

Maliye Bakanlığı   

    وزارة المالية         

www.maliye.gov.tr

Milli Savunma Bakanlığı

وزارة الدفاع الوطني

www.msb.gov.tr

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

وزارة الطاقة والموارد الطبيعية    

www.enerji.gov.tr