Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

B-Trabzonİlin nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre bir milyona yaklaşmıştır. Doğu

Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon, Kafkasların ve İran transit yolunun başlangıcın-

da yer alır. Karadeniz›e kıyısı olan diğer ülkelerin limanlarıyla bağlantısı bulunmaktadır.

Tarihi ve doğa güzellikleri ile dört mevsim gezip görülebilecek turizm şehridir.

Karadeniz sahil kıyısında   yer alan Trabzon, doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile de önemli turizm merkezlerindendir.Karadeniz  kıyılarının  zümrütkenti 

Trabzon’un kuruluşu M.Ö. 2000’li yıllara  kadar uzanmaktadır. Kurucularının kimler olduğu  hakkında  kesin bilgi yoktur. Ancak Kafkaslar üzerinden gelen  Orta  Asya kökenli

Türk  kavimlerince  kurulduğu  yönünde  görüşler mevcuttur.Avrupa ile Asya’nın İpek yolu

üzerindeki en önemli irtibat noktasında bulunan Trabzon,bu öneminden dolayı tarih boyunca

birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

Tarihin en eski çağlarından beri insanoğlunu barındırmış olan bu güzel kent öykülerle,

türkülerle dolu zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

Tarihsel süreçte kentin; Miletler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Komnesos’ların egemenliği

altına girdiği bilinmektedir. 13. yüzyılın başlarında kurulup 250 yılı aşkın bir süre hüküm süren

Trabzon Komnesos Prensliği, 26 Ekim 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethiyle

sona ermiştir.


Nereleri gezelim?

 

Müzeler, manastırlar, camiler, türbeler, hanlar, hamamlar, bedesten ve kenti çevreleyen

surlar, sivil mimarı örnekleri ve çarşılar kentin tarihi dokusuna bir nakış gibi işlenmiştir.

Doğunun bu gizemli kenti çok sayıda yerli ve yabancı gezginler tarafından ziyaret edile-

rek adından övgü ile söz ettirmiş, ünlü seyyah Marko Polo ve Evliya Çelebi’nin anılarına da

konu olmuştur.

Batılıların “muhteşem” diye adlandırdıkları Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın do-

ğup büyüdüğü ve 15 yaşına kadar yaşadığı kentte, Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden

günümüze ulaşan pek çok tarihsel anıt vardır.

Trabzon’a veya komşu illere geldiyseniz, yazı başka güzel kışı ise esrarengiz bir görün-

tüye bürünen Sümela Manastırını özellikle kışın kar altında ziyaret etmeden şehirden

ayrılmamalısınız.

Ülke turizmine ve bölgenin tanınmasına önemli katkı sağlayan yaz kış ulaşımının sağ-

landığı, stresten ve şehir gürültüsünden ve hava kirliliğinden uzak, gönlünüzce eğlenip

doğanın tadına varabileceğiniz ender güzelliklerden olan Uzungöl’ü

muhakkak görmelisiniz tarihi  ve  kültürel  değerler  noktasında  Selçuklu,  Bizans  ve

Gürcü  mimarilerinin  ortak özelliklerini bir arada barındıran 13. yüzyıldan günümüze kadar

değişikliğe uğramadan ulaşan  Ayasofya  Müzesi’ni,  yörenin  en  iyi  korunmuş,  denizden

tepelere  kadar  uzanan Trabzon Kalesi’ni gezip görmeden şehirden ayrılmamalısınız.

Atatürk Köşkü’nü, İrene Kulesi’ni, Trabzon Müzesi (Arkeoloji ve Etnografya)’ni, şehirleş

menin  Roma  dönemi  öncesinden  başlayıp  Roma Bizans dönemi ile devam eden ve Osmanlının Trabzon’u fethiyle

 önemli bir ticaret merkezi haline gelen şehrin Osmanlı dönemi camileri, han, hamam, tarihi köprü

ve su kemerleri ilebirlikte kentin her zaman vilayet merkezi olmuş tarihi Ortahisar Mahallesini

ve Trabzon Evlerini muhakkak ziyaret etmelisiniz. Şehrin hareketli yapısından biraz sıyrılarak

semaverinizin dumanı tüterken, çayınızda demlenirken, Trabzon’un genel görünüşünü, Karadeniz’i

ve günbatımını hepsini birden seyretmek  için  Boztepe›yi  çıkmayı  ihmal  etmeyiniz.  Bölgemiz

mağara  turizmi  açısından  incelendiğinde  zengin  bir  yapıya  sahiptir.  Türkiye’nin  en  uzun

mağaralarından  olan   Çal Mağrasın'ı görülmeye değer farklı bir doğa güzelliğidir.

 

Alışveriş merkezleri

 

Trabzon’da  alışveriş  yapmak  istediğinizde  küçük  esnaftan  yararlanabileceğiniz  gibi,  şehir

merkezinde bulunan alışveriş merkezlerini de kullanabilirsiniz.

 

Yemekleri

 

Yöresel  yemekleri  de  oldukça  çeşitli  olan  Trabzon’un yöreselyemeklerinin başlıcaları şöyledir;karalâhana dolması, kaygana, mısır ekmeği, Trabzon ekmeği, 

tereyağında alabalık, Hamsiköy’de Hamsiköy Sütlacı, Akçaabat  Köftesi,  Trabzon 

tereyağı  ve  peynirinden yapılan meşhur Kuymağı ve adlarını saymakla bitireme-

yeceğimiz birçok yemek. Bu farklı tatları yemeden Trabzon’dan ayrılmayın.

 

Önemli Telefonlar ve Web Adresleri:


Trabzon Sağlık Müdürlüğü                         

(0462) 230 69 00 / www.trbism.gov.tr

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürlüğü           

(0462) 326 07 48 / www.trabzonkulturturizm.gov.tr

Trabzon Valiliği                                         

: (0462) 230 19 66 / www.trabzon.gov.tr