Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

B-Konya


Konya, Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinin bulunduğu bir ildir. Konya, Anado-

lu Selçuklu Devleti’nin başkenti olarak da Anadolu Selçukluları’nın mimari eserleri ile

bezenmiş ve kısa sürede Anadolu’nun en gelişmiş kentlerinden biri olmuştur. Buradan

hareketle Konya tam bir tarih kentidir.

Konya, 39.000 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye’nin en geniş ilidir. Konya Büyükşehir nüfu-

su  2010  sonu  itibariyle  2.005.000  olup  Türkiye  genelinde  6.  sıradadır.  İl  genelinde 

 ise 2.500.085 olan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 4. ilidir.

Konya’da karasal iklim hüküm sürer. Yazları kuru ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İç

Anadolu’nun en güney bölgesinde yer almasına rağmen diğer İç Anadolu şehirlerin-

den daha soğuk olur. Bunun nedeni Orta Torosların deniz etkisini tamamen önlemesidir.

Konya, Türkiye’nin en az yağış alan ilidir.

Konya’ya kara, hava ve demir yolu ile ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır. Hızlı trenin ya-

pımının tamamlanmasıyla Ankara-Konya arası 1 saat 45 dakikaya inmiştir.

 

Nereleri gezelim?


Konya denilince akla ilk olarak Mevlana gelir. Konya’ya ziyarete gelenlerin ilk başvura-

cağı adres de Mevlana Müzesi olmaktadır.  Müze, öyle ki eskiden Mevlâna’nın dergâhı

olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet göstermektedir. “Mevlana Türbesi”

olarak da anılır. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması, Türbe’ye

özel bir önem verilmesini ve iyi korunmasını sağlamıştır. Müze alanı bugün yeni ilaveler-

le birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Mevlana Müzesi, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesinden

sonra en çok ziyaret edilen mekan olarak öne çıkmaktadır.

Sahip Ata Cami, Anadolu Selçuklularının bilinen en eski ağaç direkli camisidir.1283’de

yapımı tamamlanan türbe ve hanikahla yapı, bir külliye haline gelmiştir. Bu yapıdan

günümüze yalnız şahane çini mozaik mihrap kalmıştır. Ziyaret edilmesi gereken önemli

bir tarihi mekândır.

Konya’da günümüze gelebilen tarihi eserlerin başlıcaları; Hagia Eleni Kilisesi (327), Sahip

Ata Külliyesi (1283), Alaeddin Camisi, Selimiye Camisi (1565), Aziziye Camisi (1676), İnce

Minareli Medrese, Mevlâna Türbesi ve Dergâhı, Karatay Medresesi, Sadreddin Konevi

Cami ve Türbesi (XIII. yüzyıl), İplikçi Camisi ve Medresesi (XII. yüzyıl), Ayrıca Atatürk’ün ilk

heykellerinden birisi (1926) Konya’dadır. Türk sivil mimari örneklerinden evler bulunmak-

tadır. İlk çağlardan bu yana yaşam izlerinin her haliyle görüldüğü Konya, tarih ve kültür

kenti olarak görülmeye değer eşsiz güzellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Kapalı bir havzanın merkezindeki Tuz Gölü Türkiye’nin yüzölçümü olarak ikinci büyük

gölüdür. Yaz aylarında buharlaşma nedeniyle küçülen gölün derinliği 12 m. civarında

olup, kuruyan kesimlerde oluşan tuz tortulları Türkiye’nin tuz gereksinimini karşılamakta-

dır.

Beyşehir Gölü ise, Türkiye’nin 3.büyük gölüdür.Aynı zamanda en büyük tatlı su gölüdür.

Türkiye’nin en önemli milli parklarından biridir. Su ürünleri açısından ekonomik değeri yüksek

olan Gölün iki plajı, 22 adası ve pek çok kayalığı bulunmaktadır. Göl, Ornitolojik bakımdan

önemli bir kuş üreme, barınma, beslenme ve konaklama merkezidir. Konya sınırları içerisinde

bulunan bir diğer göl ise Akşehir Gölü’dür. Bu doğal ve eşiz mekanları görmeden Konya’dan

ayrılmayınız.

Konya’nın Çumra İlçesi’nin 10 km. doğusunda yer alan Çatalhöyük’te yapılan kazılarda 13

yapı katı ortaya çıkarılmıştır. Buradaki en erken yerleşim katı M.Ö. 5500 yıllarına tarihlendi-

rilmektedir. Burada ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntularla karşılaşılmıştır.

Buraları ziyaret etmek yaşamı anlamak adına bizlere önemli işaretler verir.

 

Alışveriş Merkezleri


Konya Büyükşehir kategorisinde bir şehirdir. Ülkenin ortasında bulunduğu için transit geçit nok-

talarından biridir. Şehirde büyük alışveriş merkezlerinden fazlaca bulunmaktadır. İsimlerini sı-

ralamak gerekirse; Konya M1 Tepe Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Konya Real Alışveriş Merkezi,

Konya Praktiker Alışveriş Merkezi, Konya Kule Site Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Konya Adese

Alışveriş Merkezi, Konya Afra Alışveriş Merkezi, Konya Kipa Alışveriş ve Eğlence Merkezi, Konya

Migros Alışveriş Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca şehir, yapılan yeni yolları ve

İmarıyla, gelen turistleri kendine hayran bırakmaktadır. Şehre özgü her şey oluşturulan bir çok

yeni merkezde ziyaretçilerin hizmetine sunulmaktadır.

 

Yemekleri


Konya,  etli  ekmeği  ile  ünlüdür.  Fırın  kebabı ve bamya çorbası da meşhurdur.

Sac arası denilen bir tür hamur işi yiyecek ve düğün pilavı da yeme içme kül-

türünde özel bir yer tutar. Genel itibarla Konya  mutfağı  et  yemekleri  ve  hamur

işleri ile meşhurdur.

 

Önemli Telefonlar ve Web Adresleri:


Konya Sağlık Müdürlüğü                            

 (0332) 351 18 32 / www.konyasm.gov.tr

Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü             

(0332 353 40 20-21-22 / www.konyakultur.gov.tr

Konya Valiliği                                           

(0332) 310 20 11-12-13 / www.konya.gov.tr