Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

Genel Tanım


 GENEL BİLGİ Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir tren olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir.

 Sağlık turizmi:


 Sağlığına  kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi  amaçla gidilmesidir. Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir.

 Sağlık turizmi sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir. Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek

gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir.

1. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler)

2. Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme  vb. hizmetler)

3. Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar)

 

Sağlık turizminin temel sebepleri:1.   Ülkesinde   yüksek   teknolojili sağlık  hizmetleri  ve  profesyonel insan  kaynaklarının  azlığı  veya yokluğu,

2.  Tedaviyle  birlikte  tatil  yapma arzusu,

3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,

4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,

5.  Kendi  ülkesinde  herhangi  bir sebepten   dolayı   ameliyatının bilinmesini  ,istenmemesi  (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)

6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği 

(ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termaltesisin veTermal Turizm 

imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.

7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme  ve tedavi olma isteklerinin oluşması,

8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri,

9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.

 

Sonuç olarak sağlık turizmi çok çeşitli olup bir çok sebebi de içinde barındırmaktadır. 

Temelsebep daha iyi imkanlarda farklı bir ülkede sağlığını tekrarelde etmek için yapılan turizm 

çeşidi olup  hızla yükselen bir sektördür.Türkiye’de Sağlık TurizmiÜlkemizde 42 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlarda akredite olmuş  sağlık ku-

ruluşu mevcuttur. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri

dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye de birçok hastane de onkolojik tedavi-

ler, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi,  göz ve

dişte ileri teknolojili sağlık hizmetleri  verilmektedir. Yine bu hastanelerde Cyberknife, robotik

cerrahi, MR, hizmetleri, kemik iliği, organ transplantasyon. yapılabilmektedir.

Sağlık bakanlığı sağlık turizmi dairesi başkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça, İngilizce,

Almanca ve Rusça dilinde Acil durumlarda 112, şikayet durumlarında 184 nolu hatlardan ve

hastanelerde uluslararası hastalara tercümanlık hizmetleri mevcuttur.

Tüm doktorlar mesleki zorunluluk sigortası yaptırmak zorunda olup herhangi bir tıbbi hata

veya malpraktis durumunda hastaya sigorta tarfından anında tazminat ödenmektedir. Tüm

hastanelerimiz ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez denet-

lenmektedir.Sağlık turizmi ile ilgili tüm işlemler ve koordinasyon kanun gereği Sağlık Bakanlığı

sorumluluğundadır. Ülkemizde yaşayan 74 milyon insanın tamamı zorunlu sağlık sigortası olup

hem özel hastaneden hem de kamu ve üniversite hastanelerinizden sağlık hizmeti alabil-

mektedir. Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, donanımlar ve kaliteli insan kaynağı ile ilgili

veriler bu kitabın diğer bölümlerinde yer almaktadır.

 

Özellikle bazı hastaneler (örneğin Ankara Numune   Eğitim   ve     Araştırma Hastanesi,

Türkiye yüksek ihtisas hastanesi, Siyami Ersek kardiyovasküler . cerrahisi eğitim araştırma hastanesi,  Hacettepe  tıp  fakültesi,gibi  )  uzun  yıllardır

hizmetveren hastaneler olup binlerce ameliyat yapmış çok

birikimli ve tecrübeli sağlıkkuruluşlardır. Bunun yanı sırason 10 yılda yapılan

özel vekamu hastaneleriteknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla

batı ülkelerini aratmayacak bir yapıdadır.

Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada yedinci Avrupa da birinci

sıradayız. Bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya başlanmıştır.

Yatırımcılar için birçok teşvik mevcuttur.

Sonuç olarak ülkenin iklimini, tabi güzelliklerini, tarihi ve kültürel bölgelerini hastanelerimizdeki 

batı standartlarındaki sağlık hizmetlerini ve termallerini kendi insanımıza sunduğumuz gibi çevremizde 

yaşayan tüm insanlara sunuyoruz. Sizlere sağlıklı bir yaşam için şifa kapısı olarak

ülkemize davet ediyoruz.