Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

Sağlık kampüsleri


Türkiye’nin sağlık sisteminde yapılan köklü reformlar büyük başarılara imza atmıştır. Vatandaşın sağlığa erişimi kolaylaşmıştır. Genel Sağlık Sigortası ile tüm vatandaşlar sigorta şemsiyesi altına alınmıştır. İnternet ve telefonla randevu sistemi hizmete sunulmuş ve bekleme süreleri en aza indirilmiştir. Tüm hastaneler teknolojik olarak yenilenmiş, tıbbi cihaz kapasiteleri arttırılmıştır. Hastanın en temel hakkı olan hekim seçme hakkı, tüm hastanelerde uygulanır hale gelmiştir. Acil Sağlık Hizmetlerinde de köklü değişimler yapılmış, hizmet vatandaşa ücretsiz sunulur hale gelmiştir. Ambulansların vakaya ulaşma hızı Avrupa standartlarına ulaşmıştır. Vatandaşın acil sağlık hizmetlerine güveni artmıştır. Türkiye’de hizmet veren sağlık kuruluşları üç gruba ayrılır: Özel Hastaneler, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve Sağlık Kampüsleri ile Üniversite Hastaneleri.