Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

Başkan


Dr. Dursun Aydın    

Türkiye sağlık turizminin mimarı  Dr. Dursun Aydın, 1966’da Konya’nın Beyşehir ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini turizmin başkenti Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesin den  1993’de mezun oldu.

            Dr.  Aydın, 1993-1996 yılları arasında Erzurum SSK  bölge hastanesinde diyaliz biriminden sorumlu hekim olarak çalıştı. 1996 yılında kamudan ayrılarak Erzurum’da, bir grup arkadaşıyla doğunun ilk özel sağlık kuruluşunu kurdu .  10 yıl burada, şirketin Yönetim kurulu başkanlığı ve hastanenin başhekimlik görevini yürüttü. 1998 den itibaren Avrupa’da çalışan vatandaşlarımızın bölgeye izine geldiğinde, özel hastanelerde hizmet alınabilmesinin önünü açmıştır. Bu çalışmaların sonunda, başta Erzurum olmak üzere 15 ilde, konu hakkında çalışmalar yaptı.  Bu illerdeki birçok özel hastanelere danışmanlık verdi. 2005 yılına kadar Dr. Aydın sürekli Avrupa’ya gidip ilgili kurumlarla  ve sigortalar ile  görüştü, sağlık ve sigorta sistemlerini inceledi, yaşlı bakımı ve evde bakım konuları üzerine çalıştı.

           Dr Aydın böylece  1998 den itibaren Türkiye de  sağlık turizminin inşasına başlanmış oldu.
 2005 yılında Erzurum’daki hastane işletmeciliğini devredip, çalışmalarını Ankara’da sağlık turizmi danışmanlık ve evde bakım hizmetine  yönlendirerek  devam etmiştir. Dr. Aydın Ankara’ya yerleşmesinin ardından, sağlık turizmi, yaşlı bakımı ve evde bakım alanındaki çalışmalarına hız vermiştir.  2005 yılında ülkemizin ,bölgesinde sağlık alanında  cazibe merkezi olması, sağlık turizmin gelişmesi için Türkiye sağlık turizmi derneğini kurdu. Dernek, çok hızlı bir şekilde araştırma, inceleme çalışmalarına başlayıp bir dizi toplantılar, konferanslar, paneller ve uluslararası kongreler yaptı. Dr. Aydın 2010 yılına kadar bu derneğin kurucu genel başkanlığını5 yıl süreyle yürüttü.
              Sağlık turizmi çalışmalarını kamuya taşımak ,  ulusal boyutta katkı vermek, konunun yasal zeminin oluşturmak amacı ve heyecanıyla kamuya geri dönmeye karar verdi. Dr. Aydın, 2009 yılında özel sağlık sektörüne veda ederek kamuya geri döndükten sonra, ilk olarak Ankara halk sağlığı laboratuvarı müdürlüğünü, sonra Ankara il sağlık müdür yardımcılığını 2010 yılına kadar kısa bir süre yürüttü.
              Dr. Aydın, 2010 yılı ortalarında sağlık bakanlığında, ülkemizin sağlık turizmini düzenlemek, koordine etmek  ve Türkiye’yi sağlık turizmi konusunda  bölgesinde lider bir ülke yapmak üzere kurulan  sağlık turizmi Koordinatörlüğünün başına getirildi .Bu süreç de sağlık bakanlığında sağlık turizmi ile ilgili birçok çalışmalar yapıldı. Sağlık turizmi sektörü kurumsallaşmaya başladı, birçok mevzuat çıkartıldı, araştırmalar yapıldı ,  yabancı hastalara yönelik çağrı merkezi kuruldu sağlık turizmi alanında birçok kitap ve raporlar hazırlanıp yayınlandı. Dr Aydın sağlık turizmi konusunun sağlık bakanlığı stratejik eylem planı ve  Türkiye Cumhuriyeti 10 yıl kalkınma planını  sağlık turizmi çalışmalarında aktif rol almış ve katkıda bulunmuştur. 2012 yılında Sağlık turizmi ile ilgili tüm iş ve işlerin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması görevi sağlık bakanlığının 663 sayılı KHK teşkilat kanunuyla sağlık bakanlığına verildi. Bu kapsamda Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı  kurulunca Dr. Dursun Aydın sağlık turizmi dairesinin ilk kurucu başkanı olarak görevlendirildi.

 Dr Aydın ,T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetlerin Genel Müdürlüğündeki Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı görevinden 2014 yılında ayrıldı.2014 yılından itibaren  sağlık turizmi çalışmalarını sivil toplum kuruluşu bünyesinde devam ettirmeye karar verdi. Bu amaçla sağlık turizmi alanında çalışmalar  yürütecek uluslararası hasta hizmetleri derneğini kurdu.   Dr. Dursun Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilir. Sağlık turizmi ile ilgili ulusal ve uluslararası birçok toplantıda  bildiriler sunmuş, konuşmalar yapmıştır. Sağlık turizmi alanında çok sayıda yurt içinde ve yurtdışında yayınlanmış makaleleri ve raporları mevcuttur.