Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

YAŞLI VE ENGELLİ TURİZMİYukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere sayıları hızla artan yaşlılar sağlık, sosyal, kültürel

ve ekonomik açıdan yeni durumların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Örneğin

yaşlanma olgusuna paralel olarak sağlık ve destek hizmetlerine olan talepte de bir

artış meydana gelmekte. Nitekim sağlık turizmi kapsamında ortaya çıkan sınır ötesine

doğru yapılan hareketliliğin büyük bir kısmı bu kitle tarafından oluşturulmakta. Sağlık

hizmetlerinden yararlananların çoğunu da bu kitle meydana getirmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü verilerine baktığımızda Türkiye’ye tedavi

amacıyla gelen yabancı ve/veya yurtdışında yaşayan Türk asıllı hastaların çoğunluğunun

bu guruba ait olduğunu görürüz.

Bugüne kadar daha ziyade fark edilmeyen bir gurup olarak kalan ileri yaş ve yaşlılar

artık kendilerinin görülmesini, farkına varılmasını ve kendi yaş ve konumlarına uygun

hizmet yöntemlerinin geliştirilmesini arzu ve talep etmekteler.

Ayrıca ileri yaş ve yaşlılara özel tatil, dinlence, eğlendinlen, sosyal aktivasyon ve benzeri

tamamlayıcı ve destekleyici faaliyet ve buna uygun altyapıların geliştirilmesi önem

taşımaktadır.

 

Geriatrik tedavi Merkezi:


   Yaşlılıkta gelişen hastalıkların tanı ve tedavisi, rehabilitasyonu

ile beraberinde bakım hizmetlerinin sunulmasına yönelik olarak kurulan sağlık kuruluşlarıdır.

Bu merkezler hastane bünyesinde ya da hastaneye bağlı olarak hizmet verir.

Bu tesislerde konaklayan kişilere yönelik günübirlik ayaktan tedavi ve rehabilitasyon

hizmeti sunulur.

Ayrıca birçok ülkede %10lara yaklaşan engelli nüfusun da diğer insanlar gibi gezip eğlenmek

hakkıdır. Ancak, bu kesim alt yapı yoksunluğundan dolayı genelde turizme katılamamaktadır.

Bu da sosyal ve ruhsal birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Engelli

turizmi önümüzdeki yıllarda çok konuşulacak konulardan biri olacaktır; ülkemiz de bu

konuda çalışmalar yapmaya başlamıştır.