Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

.SAĞLIK TURİZMİNİN BİR TÜREVİ OLARAK İLERİ YAŞ VE YAŞLI TURİZMİ


 

Özellikle 19. ve 20. yüzyılda büyük bir ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak sağlık  ve  sosyal  yaşam  alanında  meydana  gelen  iyileştirmeler  sonucunda tüm dünyada ortalama

yaşam  sürelerinin  arttığı  gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak ülkelerin nüfus yapılarında da

“demografik  kayma”  ya  da  “demografik   deprem”   denebilecek değişimler   ortaya   çıkmış   bulun-

maktadır.

Konunun  önemine  binaen  Birleşmiş Milletler tarafından ilki 1982 yılında Viyana’da, ikincisi 2002 yılında 

Madrid’de düzenlenen Dünya Yaşlanma Asambleleri düzenlenerek BM’ye üye tüm ülkelerin bu kır saçlı 

akınına karşı gerekli önlemleri hayata geçirmeleri tavsiye edilmiştir.

Almanya, Hollanda, Belçika gibi pek çok Avrupa Birliğine üye ülkelerde 65 yaş ve üstü nüfus

oranının genel nüfusa oranı % 20’ler civarında seyrettiği gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği

kendi bünyesinde ayrı bir birim oluşturmuş ve AB genelinde bu gelişmeleri yakın takibe almış-

tır. Çeşitli ülkelerde ulusal enstitüler kurulmuş, mevcut altyapıları iyileştirici ve/veya destekleyici

önlemler alınmış, bölgesel işbirliğine yönelinmiş ve sosyal politikalar kapsamında ayrı yaşlan-

ma politikaları oluşturulmuş veya oluşturulmasına başlanmıştır.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine göre şu an 600 milyon civarında oldu-

ğu belirtilen 65 yaş ve üstü bireylerin sayısının 2050 yılında 2 milyarı bulacağı öngörülmektedir.

Bu artış yalnız Avrupa Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş (şimdilerde sarsıntıda

bulunan) ülkelerle sınırlı kalmamakta başta Türkiye olmak üzere geçiş döneminde ya da geçiş

dönemini tamamlamak üzere olan ülkelerde de ciddi oranlara ulaşmış bulunmaktadır.