Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

TÜRKIYE’DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSAN GÜCÜ DURUMU


 2010  yılı  içinde  yeni  kurulanlarla birlikte tıp fakültesi sayısı  74’e  ulaşmıştır.  

Bunlardan  61’inde   tıp   doktorluğu,  53’ünde  de  tıpta uzmanlık  eğitimi  verilmektedir.

 Ayrıca Sağlık Bakanlığına  bağlı  61  eğitim  ve araştırma hastanesinde de tıpta  

uzmanlık  eğitimi  verilmektedir.Diğer  taraftan yeni kurulanlarla birlikte diş

hekimliği  fakülte  sayısı  31’e,  eczacılık  fakültesi  sayısı 19’a ulaşmıştır. 

 Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ‘na bağlı sağlıkla ilgili toplam 257 fakülte ve 

yüksekokul bulunmaktadır. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı’na

bağlı toplam 283 adet de sağlık meslek lisesi mevcuttur.

 

Sağlık eğitimi sürekli yükseliyor

 

 Ülkemizde tıp fakültesi sayısı 1986-1987 öğretim yılında 21 iken, 2008-2009 öğretim yılın-

da 56’ya, bu fakültelerdeki öğrenci sayısı ise aynı dönemde 29.759’dan 35.454’e öğre-

tim üyesi sayısı ise 2.007’den 8.695’e yükselmiştir. Buna göre bir öğretim üyesine düşen

öğrenci sayısı 14,8 iken 3,9 olmuştur. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı dikkate

alındığında birçok Avrupa ülkesine göre iyi durumda olduğumuz görülmektedir.

 

Hekim sayıları sürekli artıyor


Türkiye’de 2010 yılı itibari ile halen 31.978’i pratisyen, 58.258’i uzman ve 20.975’i tıpta

uzmanlık eğitimine devam eden olmak üzere toplam 111.211 hekim bulunmaktadır. Bu

hekimlerin 63.622’si Sağlık Bakanlığında, 25.015’i üniversitelerde ve 22.574’ü özel sektör-

de çalışmaktadır.

Diş hekimliği fakültesi sayısı 1983-1984 öğretim yılında 8 iken 2008-2009 öğretim yılında

31’e yükselmiş olup bunların 19 tanesinde eğitim verilmektedir. Bu dönemde diş he-

kimliği fakültelerindeki öğrenci sayısı 3.598’de 6.322’ye ve öğretim üyesi sayısı 504’ten

1.355’e ulaşmıştır. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 7,1 iken 6,4 olmuştur. Ül-

kemizde aktif olarak çalışan 19.264 diş hekimi bulunmaktadır. Bunların 5.776’sı Sağlık

Bakanlığında 900’ü üniversitelerde ve 12.588’i de özelde çalışmaktadır.

 

 

Tabloları Ön İzlemek için Tıklayınız.

 

Tabloları İndirmek için Tıklayınız.