Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

EKONOMİK YAPI


 Dünya piyasalarındaki belirsizliklere ve özellikle Avrupa ülkelerinde derinleşmekte olan kamu

borç krizine rağmen 2011 yılı Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl olmuş-

tur.

Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 11,6 ve 8,8 ile yüksek büyüme rakamları yakalayan Tür-

kiye ekonomisi, 3. çeyrekte de büyümede istikrarını sürdürerek 3. çeyreği yüzde 8,2 büyüme

rakamıyla kapatmıştır.

Avrupa ekonomilerindeki belirsizliklere rağmen Türkiye bölgesinde lider konumuna yükselmiş-

tir. Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi Avro Bölgesindeki ülkeler iflasın eşiğine gelmiştir.

8 yıl önce Uluslararası Para Fonu (IMF)’e 23,5 milyar dolar borcu olan Türkiye, 2011 yılında

borcunu 5 milyar doların altına indirmiştir.

Büyüme rakamlarında yakalanan ivmeye bağlı olarak Türkiye’de işsizlik oranı açıklanan son

rakamlara göre geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan düşerek, yüzde 8,8’e gerilemiştir.

2011 yılı ihracatta Türkiye için altın çağ olmuştur. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarları olan

Avrupa ülkelerinin ekonomilerinde yaşanan belirsizliklere rağmen, artış trendi sürmüştür. İh-

racatçı birliklerinin kayıtlarına göre bu yılın 11 ayında 122,1 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.

Son on iki aylık dönemde ise ihracat, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 133,9 milyar dolara

ulaşmıştır. Başlıca ihraç kalemleri; taşıtlar ve yan sanayi, hazır giyim ve konfeksiyon, demir çelik

ürünleri, kimyevi maddeler, elektrik ve elektronik mallardır.

Türkiye’de 2002 yılında başlayan reformlar sonucunda yabancı sermayenin girişinde önemli

bir artış gözlenmiştir. Ülkeye sıcak para girişi sağlanarak Merkez Bankası’ndaki döviz rezervi

açıklanan son rakamlara göre 85 milyar dolar civarında olmuştur.

Tarihinde yaşadığı birçok ekonomik krize rağmen Türkiye ekonomisi son yıllarda yaşanan küre-

sel krizlerden başarıyla çıkmıştır. Dünyanın en büyük 16. ekonomisi olma özelliğini korumuştur.

İstikrarlı ekonomi politikaları ve başarılı yönetim tarzıyla 2023 yılında ilk 10 ekonomi arasına

girme hedefi şaşmadan devam etmektedir.