Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Üniversite Tüp Bebek Merkezleri


Sıra No

İl

ÜremeyeYardımcıTedavi Merkezleri

Telefon 

1

Adana

Başkent Üniversitesi .Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi 

+90322 458 68 68 /1304

+90322 458 68 68 /1305

2

Adana

Çukurova ÜniversitesiTıp Fakültesi

+90322 338 60 60 /3196 

3

Ankara

Ankara ÜniversitesiTıp Fakültesi

+90312 362 30 30 /6860 

4

Ankara

Başkent Hastanesi ÜniversitesiTıp Fakültesi ÜYTE Merkezi

+90312 212 68 68 (20 Hat)

5

Ankara

Fatih ÜniversitesiTıp Fakültesi Hast. ÜYTE Merkezi

+90312 440 06 06

6

Ankara

Gazi ÜniversitesiTıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

+90312 202 52 82

+90312 202 52 83

7

Ankara

Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı

+90312 305 19 55

+90312 310 76 32

8

Antalya

Akdeniz ÜniversitesiTıp Fakültesi

+90242 227 43 43 /55130 

9

Bursa

Uludağ ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi ÜYTE Merkezi

+90224 295 00 00

10

Elazığ

Fırat ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi ÜYTE Merkezi

+90424 212 29 60

11

Eskişehir

Osmangazi ÜniversitesiTıp Fakültesi ÜYTE Merkezi

+90222 229 20 02

+90222 239 29 79

+90222 239 31 50

12

Isparta

Süleyman Demirel ÜniversitesiTıp Fak.Kadın Hast.Doğum AD Araş.ve Uyg.

Hastanesi ÜYTE Merkezi

 

13

İstanbul 

İstanbul Üniversitesi İstanbulTıp Fak.İnfertilite Ana Bilim Dalı

+90212 529 99 38

14

İstanbul 

İstanbul Üniversitesi CerrahpaşaTıp Fakültesi

+90212 529 99 38 

15

İstanbul 

Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi Kadın Hastanesi ve Doğum AD

+90216 327 10 10 / 717

16

İstanbul

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ÜYTE Merkezi

+90216 578 40 00

17

İzmir

Dokuz Eylül ÜniversitesiTıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum A.D.

+90232 412 31 81 

18

İzmir

Ege Üniversitesi Aile Planlaması Kısırlık ve Araştırma Uygulama Mrk.

+90232 342 73 04

+90232 339 84 84 

19

İzmir

İzmir Ege Doğumevi ÜYTE Merkezi

+90232 449 49 49

20

Kayseri

Erciyes ÜniversitesiTıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

+90352 437 49 37

21

Kocaeli

Kocaeli ÜniversitesiTıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ÜYTE Mrk.

+90262 3037039

22

Konya

Selçuk Üniversitesi MeramTıp Fakültesi

+90332 323 99 30

23

Samsun

19 Mayıs Üniversitesi ÜYTE Merkezi

+90362 457 60 70-71

24

Trabzon

KTÜ Farabi Hastanesi ÜYTE Merkezi

+90462 325 28 19