Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Turkiyede aktif calisan uzman hekimlerin alanlara ve kurumlara gore


Ünvanlar

Sağlık

Bakanlığı

Üniversite

Özel

Toplam

100.000

Kişiye Düşen

Eczacı

1,358

218

23,462

25,038

250

Hemşire

70,288

15,335

16,941

102,564

1026

Fizyoterapist

702

304

1,016

2,022

20

Ebe

43,404

554

4,127

48,085

481

Tekniker

AcilTıpTeknikeri

1,519

40

293

1,852

2,55

DiyalizTeknikeri ve

Teknisyeni

131

2

52

185

0,25

LaboratuvarTeknikeri

1,057

371

870

2,298

3,17

OdyometriTeknikeri

278

19

81

378

0,52

SağlıkTeknikeri

745

1,416

172

2,333

3,22

RadyoterapiTeknikeri

131

0

1

132

0,18

ToplamTekniker

3,861

1,848

1,469

7,178

9,89

Teknisyen

AmeliyatTeknisyeni

1

123

209

333

0,46

AnesteziTeknisyeni

4,700

266

1,537

6,503

8,96

Çevre Sağlığı

Teknisyeni

3,170

3

62

3,235

4,46

Diş ProtezTeknisyeni

985

36

1,716

2,737

3,77

DişTeknisyeni

857

25

1,029

1,911

2,63