Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

TÜRKİYEDE AKTİF ÇALIŞAN UZMAN HEKİMLERİN ALANLARA VE KURUMLARA GÖRE


Alanlar

Aktif Çalışan Uzman Sayıları

Yüzbin Kişiye

Düşen Aktif

Çalışan

Sağlık Bakanlığı

Üniv.

Özel

Toplam

Tıpta Uzmanlık

AcilTıp

195

112

41

348.00

0.48

AdliTıp

18

104

2

124.00

0.17

Aile Hekimliği

1.150

228

163

1.54

2.12

Anatomi

7

199

0

206.00

0.28

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1.725

460

1.023

3.21

4.42

Beyin ve Sinir Cerrahisi

654

235

332

1.22

1.68

Çocuk Cerrahisi

306

151

70

527.00

0.73

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1.694

513

1.818

4.03

5.53

Çocuk Endokrinolojisi

18

42

2

62.00

0.09

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

7

19

0

26.00

0.04

Çocuk Gastroenterolojisi

12

31

2

45.00

0.06

Çocuk Genetik Hastalıkları

0

10

0

10.00

0.01

Çocuk Göğüs Hastalıkları

0

9

0

9.00

0.01

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

43

73

4

120.00

0.17

Çocuk İmmünolojisi ve Allerji

Hastalıkları

22

54

1

77.00

0.11

Çocuk Kardiyolojisi

41

47

17

105.00

0.14

Çocuk Metabolizma Hastalıkları

3

18

0

21.00

0.03

Çocuk Nefrolojisi

21

51

2

74.00

0.1

Çocuk Nörolojisi

18

40

2

60.00

0.08

Çocuk Yoğun Bakımı

0

7

1

8.00

0.01

Neonatoloji

43

51

2

96.00

0.13

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve

Hastalıkları

77

67

22

166.00

0.23

Deri ve Zührevi Hastalıklar

629

208

509

1.35

1.85

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları

12

45

1

58.00

0.08

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji

718

195

189

1.10

1.52

FizikselTıp ve Rehabilitasyon

749

273

651

1.67

2.31

Fiyoloji

14

192

1

207.00

0.29

Genel Cerrahi

2.265

512

1.276

4.05

5.59

Cerrahi Onkoloji

4

19

0

23.00

0.03

Gastroenteroloji Cerrahisi

22

5

7

34.00

0.05

Yoğun Bakım

2

7

4

13.00

0.02

Göğüs Cerrahisi

295

93

45

433.00

0.6

Göğüs Hastalıkları

1.073

259

282

1.61

2.22

Göz Hastalıkları

1.131

288

1.344

2.76

3.81

Halk Sağlığı

145

214

12

371.00

0.51

Hava ve Uzay Hekimliği

0

0

1

1.00

0

Histoloji ve Embriyoloji

33

149

5

187.00

0.26

İç Hastalıkları

1.771

683

1.865

4.32

5.95

Endokrinoloji ve Metabolizma

 

 

89

122

33

244.00

0.34

 

Aktif Çalışan Uzman Sayıları

Yüzbin Kişiye

Düşen Aktif

Çalışan

Sağlık Bakanlığı

Üniv.

Özel

Toplam

Tıpta Uzmanlık

Gastroenteroloji

151

154

104

409.00

0.56

Geriatri

3

7

0

10.00

0.01

Hematoloji

43

82

9

134.00

0.18

İş ve Meslek Hastalıkları

0

1

0

1.00

0

Nefroloji

133

119

52

304.00

0.42

Romatoloji

35

38

3

76.00

0.1

Tıbbi Onkoloji

47

96

31

154.00

0.21

Kadın Hastalıkları ve Doğum

2.077

399

2.289

4.77

6.57

Kalp ve Damar Cerrahisi

466

232

261

959.00

0.32

Kardiyoloji

645

380

607

1.63

2.25

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1.103

314

942

2.36

3.25

Nöroloji

836

318

489

1.64

2.26

NükleerTıp

188

126

78

392.00

0.54

Ortopedi veTravmatoloji

1.240

308

714

2.26

3.12

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik

Cerrahi

273

165

216

654.00

0.9

Radyasyon Onkolojisi

200

117

43

360.00

0.5

Radyoloji

1.146

407

985

2.54

3.5

Rus Sağlığı ve Hastalıkları

739

262

473

1.47

2.02

Spor Hekimliği

8

23

1

32.00

0.04

Sualtı Hekimliği ve HiperbarikTıp

6

4

9

19.00

0.03

Tıbbi Biyokimya

781

324

397

1.50

2.07

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

4

5

1

10.00

0.01

Tıbbi Farmakoloji

18

194

0

212.00

0.29

Tıbbi Genetik

33

72

2

107.00

0.15

Tıbbi Miktobiyoloji

559

285

268

1.11

1.53

Tıbbi Mikoloji

0

1

0

1.00

0

Tıbbi Parazitoloji

10

37

1

48.00

0.07

TıbbiViroloji

0

0

15

15.00

0.02

Tıbbi Pataloji

694

318

119

1.13

1.56

Sitopatoloji

1

1

0

2.00

0

Dermapatoloji

2

0

2

4.00

0.01

Üroloji

1.117

287

591

2.00

2.75

DİĞER UZMANLAR

5

366

333

704.00

0.97

TOPLAM

27.569

11.207

18.764

57.540

79.3

Diş Hekimliğinde Uzmanlık

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

4

116

31

151

0.21

Ortodonti

6

100

74

180

0.25

Pedodonti

1

71

22

94

0.13

Peridontoloji

1

88

43

132

0.18

Protetik DişTedavisi

6

144

11

161

0.22

TOPLAM

18

519

181

718

0.99

GENELTOPLAM

27.587

11.726

18.945

58.258

80.29

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İstatistikleri 01.06.2010