Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

TÜRKİYE’DE SAĞLIK İNSANGÜCÜ YETİŞTİREN EĞİTİM KURUMLARI


Sıra No

Eğitim Kurumunun adı

EğitimVerilen Düzey

Durumu

Eğitimi

Veren

Faal

Olmayan

Toplam

1

Tıp Fakülteleri (GATA,VakıfTıp Fakültesi Dahil)

Tıp Doktorluğu/Yüksek Lisans/

Doktora

61

13

74

2

Tıp Fakülteleri (GATA dahil), AdliTıp Kurumu,

İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul Çocuk

Sağlığı Enstitüsü)

Tıpta Uzmanlık

53

-

53

3

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Tıpta Uzmanlık

61

7

68

4

Diş Hekimliği Fakülteleri

Diş Hekimliği/Yüksek Lisans/Doktora

22

9

31

5

Eczacılık Fakülteleri

Eczacılık/Yüksek Lisans

12

7

19

6

Sağlık Bilimleri Fakülteleri

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

16

7

23

7

DörtYıllıkYüksekokulu

7.1 SağlıkYüksek Okulları (SYO)

Lisans

62

16

78

7.2 HemşirelikYüksekokulu (GATA dahil)

Lisans

10

6

16

7.3 Sağlık İdaresiYüksekokulu (SİYO)

Lisans

-

2

2

7.4 FizikTedavi ve RehabilitasyonYüksekokulları

(FTRYO)

Lisans

6

3

9

7.5 Sağlık BilimleriYüksek Okulu (SBYO)

Lisans

4

1

5

7.6 Sağlık İdaresi ve İşletmesiYüksekokulu

Lisans

-

1

1

7.7 SağlıkTeknolojisiYüksekokulu (STYO)

Lisans

-

2

2

7.8 Sağlık HizmetleriYüksekokulu (SHYO)

Lisans

-

2

2

8

İkiYıllık MeslekYüksekokulları

8.1 Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu

(SHMYO)

Ön Lisans

79

36

115

8.2 Sağlık Bilimleri MeslekYüksekokulu

Ön Lisans

1

-

1

9

Sağlık Meslek Liseleri (SML)

Lise

283

-

283

Kaynak: YÖK Verileri, Mayıs 2010, MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (Veriler 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle verilmiştir.