TÜRKİYE’DE SAĞLIK İNSANGÜCÜ YETİŞTİREN EĞİTİM KURUMLARI Sağlık
Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

TÜRKİYE’DE SAĞLIK İNSANGÜCÜ YETİŞTİREN EĞİTİM KURUMLARI


Sıra No

Eğitim Kurumunun adı

EğitimVerilen Düzey

Durumu

Eğitimi

Veren

Faal

Olmayan

Toplam

1

Tıp Fakülteleri (GATA,VakıfTıp Fakültesi Dahil)

Tıp Doktorluğu/Yüksek Lisans/

Doktora

61

13

74

2

Tıp Fakülteleri (GATA dahil), AdliTıp Kurumu,

İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul Çocuk

Sağlığı Enstitüsü)

Tıpta Uzmanlık

53

-

53

3

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Tıpta Uzmanlık

61

7

68

4

Diş Hekimliği Fakülteleri

Diş Hekimliği/Yüksek Lisans/Doktora

22

9

31

5

Eczacılık Fakülteleri

Eczacılık/Yüksek Lisans

12

7

19

6

Sağlık Bilimleri Fakülteleri

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

16

7

23

7

DörtYıllıkYüksekokulu

7.1 SağlıkYüksek Okulları (SYO)

Lisans

62

16

78

7.2 HemşirelikYüksekokulu (GATA dahil)

Lisans

10

6

16

7.3 Sağlık İdaresiYüksekokulu (SİYO)

Lisans

-

2

2

7.4 FizikTedavi ve RehabilitasyonYüksekokulları

(FTRYO)

Lisans

6

3

9

7.5 Sağlık BilimleriYüksek Okulu (SBYO)

Lisans

4

1

5

7.6 Sağlık İdaresi ve İşletmesiYüksekokulu

Lisans

-

1

1

7.7 SağlıkTeknolojisiYüksekokulu (STYO)

Lisans

-

2

2

7.8 Sağlık HizmetleriYüksekokulu (SHYO)

Lisans

-

2

2

8

İkiYıllık MeslekYüksekokulları

8.1 Sağlık Hizmetleri MeslekYüksekokulu

(SHMYO)

Ön Lisans

79

36

115

8.2 Sağlık Bilimleri MeslekYüksekokulu

Ön Lisans

1

-

1

9

Sağlık Meslek Liseleri (SML)

Lise

283

-

283

Kaynak: YÖK Verileri, Mayıs 2010, MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (Veriler 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle verilmiştir.