2008-2010 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE Sağlık
Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

2008-2010 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCILARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE


 

Yıllar

Milliyet Payı (%)

MİLLİYET

2008

2009

2010

2008

2009

2010

ALMANYA

4 415 525

4 488 350

4 385 263

16,77

16,58

15,32

AVUSTURYA

520 334

548 117

500 321

1,98

2,02

1,75

BELÇİKA

596 442

592 078

543 003

2,26

2,19

1,90

DANİMARKA

276 805

296 085

314 446

1,05

1,09

1,10

FİNLANDİYA

102 883

136 489

143 204

0,39

0,50

0,50

FRANSA

885 006

932 809

928 376

3,36

3,45

3,24

HOLLANDA

1 141 580

1 127 150

1 073 064

4,33

4,16

3,75

İNGİLTERE

2 169 924

2 426 749

2 673 605

8,24

8,96

9,34

İRLANDA

115 388

117 360

111 065

0,44

0,43

0,39

İSPANYA

342 104

376 215

321 325

1,30

1,39

1,12

İSVEÇ

404 092

401 740

447 270

1,53

1,48

1,56

İSVİÇRE

252 925

283 060

271 139

0,96

1,05

0,95

İTALYA

600 261

634 886

671 060

2,28

2,34

2,34

İZLANDA

9 374

7 838

6 476

0,04

0,03

0,02

LÜKSEMBURG

10 852

9 687

11 262

0,04

0,04

0,04

PORTEKİZ

36 977

46 900

53 373

0,14

0,17

0,19

YUNANİSTAN

572 212

616 489

670 297

2,17

2,28

2,34

ÇEK CUM.

158 858

164 733

174 426

0,60

0,61

0,61

POLONYA

397 682

419 475

428 275

1,51

1,55

1,50

MACARİSTAN

95 414

82 684

90 944

0,36

0,31

0,32

NORVEÇ

250 458

262 314

299 405

0,95

0,97

1,05

SLOVAKYA

69 168

80 687

91 765

0,26

0,30

0,32

AVRUPA OECD

13 424 264

14 051 895

14 209 364

50,97

51,90

49,63

A.B.D.

679 445

667 159

642 768

2,58

2,46

2,24

AVUSTRALYA

124 400

129 642

131 685

0,47

0,48

0,46

JAPONYA

149 731

147 641

195 404

0,57

0,55

0,68

KANADA

147 631

155 270

152 556

0,56

0,57

0,53

YENİ ZELANDA

23 466

23 898

24 636

0,09

0,09

0,09

MEKSİKA

26 997

21 912

22 908

0,10

0,08

0,08

G. KORE

119 500

89 148

123 315

0,45

0,33

0,43

TOPLAM OECD

14 695 434

15 286 565

15 502 636

55,80

56,46

54,14

ESTONYA

33 752

36 413

35 136

0,13

0,13

0,12

KARADAĞ

-

11 837

11 610

-

0,04

0,04

KOSOVA

-

28 171

46 228

-

0,10

0,16

MALTA

3 412

3 616

3 361

0,01

0,01

0,01

LİTVANYA

92 939

76 730

71 992

0,35

0,28

0,25

G. KIBRIS RUMYÖN.

9 617

13 574

15 421

0,04

0,05

0,05

LETONYA

58 460

40 686

39 102

0,22

0,15

0,14

BOSNA HERSEK

58 910

52 271

47 361

0,22

0,19

0,17

HIRVATİSTAN

31 186

31 407

33 563

0,12

0,12

0,12

SLOVENYA

41 301

38 134

38 597

0,16

0,14

0,13

SIRBİSTAN

KARADAĞ

170 399

102 202

113 465

0,65

0,38

0,40

MAKEDONYA

106 645

107 389

115 541

0,40

0,40

0,40

ARNAVUTLUK

63 146

59 958

49 954

0,24

0,22

0,17

BULGARİSTAN

1 255 343

1 406 604

1 433 970

4,77

5,19

5,01

ROMANYA

447 419

366 698

355 144

1,70

1,35

1,24

DİĞER AVRUPA ÜLK.

2 171

2 864

2 407

0,01

0,01

0,01

TOPLAM AVRUPA

15 798 964

16 430 449

16 622 216

59,99

60,68

58,05

AZERBAYCAN

459 593

424 155

486 381

1,75

1,57

1,70

BELARUS (B. RUSYA)

152 961

142 422

152 421

0,58

0,53

0,53

ERMENİSTAN

63 855

64 982

69 323

0,24

0,24

0,24

GÜRCİSTAN

830 184

995 381

1 112 193

3,15

3,68

3,88

KAZAKİSTAN

213 072

219 445

247 784

0,81

0,81

0,87

KIRGIZİSTAN

47 730

40 882

35 665

0,18

0,15

0,12

MOLDOVA CUM.

141 514

117 856

96 196

0,54

0,44

0,34

ÖZBEKİSTAN

69 127

73 910

68 124

0,26

0,27

0,24

RUSYA FED.

2 879 278

2 694 733

3 107 043

10,93

9,95

10,85

TACİKİSTAN

36 262

19 816

17 737

0,14

0,07

0,06

TÜRKMENİSTAN

88 915

112 358

114 390

0,34

0,41

0,40

UKRAYNA

730689

574700

568227

2,77

2,12

1,98

BDT

5 713 180

5 480 640

6 075 484

21,69

20,24

21,22

CEZAYİR

63 904

91 222

67 954

0,24

0,34

0,24

FAS

44 023

65 875

57 447

0,17

0,24

0,20

LİBYA

43 779

64 721

60 917

0,17

0,24

0,21

SUDAN

8 987

10 581

6 634

0,03

0,04

0,02

MISIR

57 994

66 912

61 560

0,22

0,25

0,22

TUNUS

42 840

56 707

57 855

0,16

0,21

0,20

GÜNEY AFRİKA CUM.

20 774

24 402

27 177

0,08

0,09

0,09

DİĞ. AFRİKA ÜLK.

29 795

45 699

37 756

0,11

0,17

0,13

TOPLAM AFRİKA

312 096

426 119

377 300

1,19

1,57

1,32

B.A.EMİRLİĞİ

19 676

22 051

30 480

0,07

0,08

0,11

BAHREYN

8 081

9 090

9 375

0,03

0,03

0,03

KATAR

4 862

4 902

6 043

0,02

0,02

0,02

 

 

KUVEYT

22 084

26 801

27 281

0,08

0,10

0,10

IRAK

250 130

285 229

280 328

0,95

1,05

0,98

LÜBNAN

53 948

71 771

134 554

0,20

0,27

0,47

ÜRDÜN

74 340

87 694

96 562

0,28

0,32

0,34

S.ARABİSTAN

55 636

66 938

84 934

0,21

0,25

0,30

SURİYE

406 935

509 679

899 494

1,55

1,88

3,14

K.K.T.C.

195 909

197 442

191 993

0,74

0,73

0,67

İSRAİL

558 183

311 582

109 559

2,12

1,15

0,38

YEMEN

4 971

6 181

6 344

0,02

0,02

0,02

DIĞ. BATI ASYA ÜLK.

10 034

10 605

10 093

0,04

0,04

0,04

TOP. BATI ASYA

1 664 789

1 609 965

1 887 040

6,32

5,95

6,59

BANGLADEŞ

2 950

3 599

2 190

0,01

0,01

0,01

ÇİN HALK CUM.

61 882

69 336

77 142

0,23

0,26

0,27

ENDONEZYA

15 627

23 361

24 349

0,06

0,09

0,09

FİLİPİNLER

28 222

35 814

31 658

0,11

0,13

0,11

HİNDİSTAN

55 798

55 114

63 406

0,21

0,20

0,22

İRAN

1 134 965

1 383 261

1 885 097

4,31

5,11

6,58

MALEZYA

26 881

29 557

32 458

0,10

0,11

0,11

PAKİSTAN

22 473

24 004

22 540

0,09

0,09

0,08

SİNGAPUR

19 121

20 451

18 994

0,07

0,08

0,07

TAYLAND

10 141

9 992

9 282

0,04

0,04

0,03

DİĞ. GÜN.

ASYA ÜLK.

48 260

57 256

48 294

0,18

0,21

0,17

TOP.GÜN.ASYA

1 426 320

1 711 745

2 215 410

5,42

6,32

7,74

TOPLAM ASYA

3 091 109

3 321 710

4 102 450

11,74

12,27

14,33

DİĞ. KUZEY

AMERİKA ÜLK.

27 183

42 152

12 403

0,10

0,16

0,04

DİĞ. ORTA

AMERİKA ÜLK.

5 055

6 399

4 289

0,02

0,02

0,01

ARJANTİN

18 599

20 578

22 255

0,07

0,08

0,08

BREZİLYA

43 647

53 574

65 246

0,17

0,20

0,23

KOLOMBİYA

6 070

7 248

7 129

0,02

0,03

0,02

ŞİLİ

8 580

7 612

8 183

0,03

0,03

0,03

VENEZÜELLA

9 604

9 284

6 769

0,04

0,03

0,02

DİĞ. GÜN.

AMERİKA ÜLK.

8 032

10 228

9 124

0,03

0,04

0,03

TOP.GÜN.AMERİKA

94 532

108 524

118 706

0,36

0,40

0,41

TOPLAM AMERİKA

126 770

157 075

135 398

0,48

0,58

0,47

OKYANUSYA

253

191

2 876

0,00

0,00

0,01

MİLLİYETSİZ

23 135

26 260

23 208

0,09

0,10

0,08

YABANCITOPLAM

26 336 677

27 077 114

28 632 204

100,00

100,00

100,00