Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

ORGAN NAKLİ HİZMETLERİ


 

TÜRKİYE GENELİNDE YILLARA GÖRE YAPILAN ORGAN NAKİL SAYILARI

 

Organ Adı                                                     2002                             2010

Böbrek                                                         550                               2,502

Karaciğer                                                      159                               695

Kalp                                                             20                                 86

Toplam                                                        729                               3,283

 

Ülke  genelinde  böbrek  nakli  yapılan  tüm  merkezlerde  nakil  olmak  isteyen  kişilerin  bilgileri,

Bakanlığımız Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Programına kaydedilmektedir.

Daha önceden Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM) tarafından bu kayıtlar esas

alınarak sadece böbrek nakli bekleyen hasta işlemleri ve kadavra donör dağıtım işlemleri

gerçekleştirilmekteydi. Ülke genelinde canlı ve kadavradan gerçekleşen tüm (böbrek, ka-

raciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince barsak)organ nakilleri ile organ bekleyen hasta bil-

gilerini içeren yeni Ulusal Organ Nakli Bilgi Sistemi oluşturduk. Bu sistemi öncelikle organ nakil

merkezleri, bölge koordinasyon merkezleri (BKM) ve UKM takip etmektedir.

Organ nakli, yerine koyma tedavileri içinde en yararlısı ve bazı organlar için tek tedavi biçimi-

dir. Bazı kronik karaciğer ve kalp rahatsızlıklarında ise durum üzücü olup, diyaliz gibi yardımcı

tedavileri olmadığı için hastalar organ bulamadıkları takdirde hayatlarını kısa surede kaybet-

mektedir.

İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Erzurum ve Bursa illerinde olmak

üzere 9 Bölge Koordinasyon Merkezi bağlı oldukları Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon

Merkezi ile kadavradan organ dağıtımında bağlantılı olarak çalışmaktadır. Kadavradan te-

min edilen organların nakledileceği hastalara ulaştırılmasında Bakanlığımızın ambulans uçak-

larını da kullanmaktayız.

59 hastanede Böbrek Nakli Merkezi, 34 hastanede Karaciğer Nakli Merkezi, 16 hastanede ise

Kalp-Akciğer Nakli Merkezini ruhsatlandırarak hizmete açtık.

2011 yılında Akdeniz Üniversite’sinde yapılan ilk kol ve yüz nakli Türkiye’nin tıp alanında ka-

tettiği gelişmelerin somut bir kanıtı olmuştur. Bu başarı ülkemizde olduğu kadar dünyada da

büyük ses getirmiştir.