Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ


 Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde kamu hastanelerini teknolojik olarak yeniledik ve

kapasitelerini artırdık. Devlet hastanelerimizde kamu - özel ortaklığı şeklinde hizmet alımına

başladık. 2002’ de tüm devlet hastanelerinde 18 olan manyetik rezonans görüntüleme (MR)

cihazı sayısı 2010’da 247’ye, 121 olan bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı sayısı 375’e, 495 olan

ultrasonografi (USG) cihazı sayısı 1.352’ye cıktı. Benzeri artış özel sektör ve üniversite hastane-

lerinde de gerçekleşti.

 

TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ HEKİM/MUAYENE SAYISI

  

TeşhisTedavi Hizmetleri

2002

 

2011

Sağlık Ocağı / Aile Hekimliği

  

Hekim

17.800

22.073

Muayene (milyon)

74

 

240

SB Hastane

  

Uzman Hekim

17.781

31.386

Muayene (milyon)

110

252

 

SB Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

  

Diş Hekimi

3.211

7.093

Diş Dolgu (bin)

371

8.334

Diş Sabit Protez (bin)

349

5.576

 

Organ Nakli Hizmetleri

 

Organ Nakli

729

3.535

 

 

TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ (SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ)

 

Teşhis ve Tedavi Hizmetleri

2002

2011

Yoğun Bakım Yatağı

869

9.400

Yanık Yatağı

35

367

Nitelikli Yatak Sayısı / (%)

6.839 / (%6)

38.272 / (%31)

Toplam Yatak

107.000

122.000

USG

495

2.100

Bilgisayarlı Tomografi

121

410

MR

18

266

Diyaliz

1.510

4.445

Cyberknife

0

3

Robotik Cerrahi

0

3

Kadrolu sağlık personeli

245 000

358 000

Hizmet alımı personel

11 000

120 000

 

2002 yılında kamuda 869 olan yoğun bakım yatak sayısını 10 kat artırarak 2010 yılı so-

nunda 8.239’a çıkardık. Ülkede toplamda yoğun bakım yatak sayısını 8 kat artırdık.

Yoğun bakımlardaki hizmetleri seviyelendirerek verilen hizmet kalitesinde çok önemli

iyileştirmeler gerçekleştirdik.

 

ROBOTİK CERRAHİ UYGULAMASI YAPILAN HASTANELER

 • Sağlık Bakanlığı
 •  İstanbul Ümraniye EAH
 •  Ankara Atatürk EAH
 •  İstanbul Bakırköy Sadi Konuk EAH
 • Üniversite
 •  Ankara Gazi Üniversitesi
 •  Ankara GATA
 • Özel Hastaneler
 •  Bakırköy Acıbadem Hastanesi
 •  Kadıköy Acıbadem Hastanesi
 •  Maslak Acıbadem Hastanesi
 •  Amerikan Hastanesi
 •  Florance Nightingale Hastanesi
 •  Kadıköy Şifa Hastanesi
 •  Ataşehir Memorial Hastanesi

 

CYBERKNİFE BULUNAN HASTANELER

 

1

Ankara

Dr. AbdurrahmanYurtaslan Ankara Onkoloji EAH

2

Ankara

Hacettepe Ü. Onkoloji Hastanesi

3

İstanbul

Dr. Lütfi Kırdar EAH

4

İstanbul

Özel Acıbadem Maslak Hastanesi

5

İstanbul

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

6

Kocaeli

Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi

7

İzmir

İzmir Atatürk EAH

 

 

GAMMAKNİFE BULUNAN HASTANELER

 

1

Ankara

Gazi ÜniversitesiTıp Fakültesi

2

İstanbul

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

3

İstanbul

Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi

 

 

TÜRKİYEDE RADYOTERAPİ ÜNİTELERİNİN KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI

 

Üniversite

31

Sağlık Bakanlığı

30

Özel Hastane ve Merkezlerde

38

Toplam

99

 

 

 

NÜKLEER TIP

 

 

Sağlık Bakanlığı

Üniversite

Özel

Toplam

PET/PET-CT

19 (10 İlde)

26

28

73 (20 İl)

NükleerTıp Labaratuvarı

53 (29 İlde)

53

111

217 (42 İl)

Gamma Kamera

70

105

112

287

İ-131

14

20

4

38

SPECT/CT

4

2

1

7

Uzman Doktor

229

155

90

474

 

 

TÜRKİYE’DEKİ KALP DAMAR CERRAHİ MERKEZLERİ SAYISI

 

Kurum Adı

KVC Merkezleri

Sağlık Bakanlığı

40

Üniversite

44

Özel Hastane

122

Toplam

207

 

 

PEDİATRİK KALP DAMAR CERRAHİSİ YAPILAN HASTANELER

 

Samsun Bölgesi

19 Mayıs Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Kocaeli Bölgesi

Özel Anadolu Sağlık Merkezi

Kayseri Bölgesi

Erciyes Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Bursa Bölgesi

Uludağ Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Adana Bölgesi

Çukurova Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

Başkent Ü.Tıp Fakültesi Adana Hastanesi

Gaziantep Bölgesi

Gaziantep Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

İzmir Bölgesi

Dokuz Eylül Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Ege Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

İzmir Özel Şifa Hastanesi

Ankara Bölgesi

Dr. Sami Ulus KDÇ Sağlığı ve Hastalıkları EAH,TürkiyeYüksek İhtisas EAH

DışkapıYıldırım Beyazıt EAH, Hacettepe Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

Ankara Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi, Başkent Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi

İstanbul Bölgesi

Dr. Siyami Ersek GKDC EAH, Kartal KoşuyoluYüksek İhtisas Hastanesi

İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC EAH, İstanbul Ü. CerrahpaşaTıp Fakültesi Hastanesi

Başkent Ü. İstanbul Hastanesi, Acıbadem Sağlık Grubu Hastaneleri

İstanbul Medicana Beylikdüzü Hastanesi

 

Devlet   hastanelerimizin   tamamında Hasta Hakları Birimini faaliyete geçirdik.

Hastaların  haklarının  ihlal  edilmediği, her aşamada bilgilendirildiği ve onayının alındığı, hiçbir

ayrım yapılmadan her türlü tedaviyi aldığı, hekimini, kurumunu seçebildiği, mahremiyete hassasiyetle uyulan bir sağlık hiz-

meti hedefledik. Bu amaçla ilgili mevzuat  doğrultusunda  devlet hastanelerimizin tamamında

 Hasta Hakları  Birimini  faaliyete geçirdik. Vatandaşımız hizmet alma hakkını  temin  için  

oluşturduğumuz hasta hakları birimlerine sözlü veya yazılı olarak ihtiyaçlarını iletiyor; kendisine 

gerekli yardım ve düzeltici işlemler yapılıyor.