Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

112 ACİL AMBULANS HİZMETLERİ


Son sekiz yılda acil hasta taşıma hizmetleriyle ilgili gücümüz arttı kat gelişti. Acil hastalarda her

gecen saniyenin önemli olduğunun bilincindeyiz. Artık şehirlerimizde vakaların % 93’une ilk on

dakikada, kırsal alanda vakaların % 96’sına ilk otuz dakika içinde ulaşabiliyoruz. 2002 yılında

kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın sadece % 20’si 112 acil hizmetlerinden yararlanmaktaydı.

Bugün ise kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın %100’ü bu hizmetten yararlanmaktadır.

 

ACİL AMBULANS HİZMETLERİMİZ

  

 

2002

2011

Ambulans

618

2.782

Hizmet Alabilen Kırsal Nüfus (%)

20

100

TaşınanVaka

350

2.700.000

Ambulans Helikopter

0

19

Ambulans Uçak

0

4

Deniz Ambulansı

0

4

Kar Paletli Ambulans

0

194

Motosikletli Acil Müdahale Ekibi

0

52

 

 

Acil Servisler Her Yerde!

  

2002 yılı sonunda 618 olan tam donanımlı 112 ambulansı sayısını 2011 itibariyle 2782’ye ulaş-

tırdık. Ambulanslarımız sadece nicelik yönünden değil, nitelik yönünden de gelişme kaydet-

miştir. 2002 yılı sonunda 481 olan 112 istasyon sayısı ise sekiz yıl içinde 1.627’e cıktı. Acil Sağlık

Hizmetlerinde  belirlediğimiz  hedefleri  aştık.  Ülkemizin  her  noktasında  112  acil  hizmeti  verir

duruma geldik.

  

  

Tüm Ambulanslarla Rekor Hastaya Hizmet

  

Ülke  genelinde  2001  yılı  içinde  bir  günde  740  vakaya  müdahale  edilmişken,  2009

yılında bir günde yaklaşık 5000 kişiye hizmet verilmiştir.  Taşınan vaka sayısı 2011 itibariy-

le 2milyon 700 bine ulaşmıştır.

 

Daha Hızlı ve Daha Yaygın Hizmet

  

112 Acil hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı 2002 yılında 350 bin iken, 2010 yılında 2,1

milyon kişi bu hizmetten yararlanmıştır. Böylece 2002 yılına göre altı kat artış sağladık.

Bu rakam 2002 yılına göre yaklaşık 5 kat artışı ifade eder. İçerisinde her türlü teçhizatın

bulunduğu ambulanslarla hastayı olay yerinden alma ve hastaneye sevk etmede Av-

rupa Kara Ambulans Standardı’na (EN 1789) ulaşılmıştır.

Türkiye’de kullanılan resmi ve özel tüm ambulansların TS-EN 1789 Avrupa standartların-

da donanıma ve özelliklere sahip olması sağlanmıştır.

  

Kar Paletleri Yaşam İçin Dönüyor

  

Kar  Paletli  Ambulanslar  60  santimetre  karda,80  kilometreye  ulaşabilmektedir.  Haziran  2011

itibariyle coğrafi ve iklim şartları sebebiyle ulaşımda güçlük çekilen bölgelerde 194 adet “kar

paletli  ambulans”  halkımıza  hizmet  vermektedir.  Ayrıca,  karın  yolları  kapattığı  bölgeler  için

18  adet  kar  küreyici  ambulans  hizmete  sunulmuştur. Böylece en zor iklim koşullarında bile yol

şartları hizmete engel olmamaktadır.

Ayrıca büyük kazalar veya kitlesel olaylarda en az 4 yaralının yatarak nakledilebileceği çoklu 

hasta taşıyan 15 adet ambulansı ekiplerimize dâhil ettik.

 

112 Acil Ambulans Ağı, Dünya Standartlarında!

  

2002 yılı öncesinde 618 olan kara ambulanslarının sayısı 2011 yılında 2.782’ye yükseltilmiş ve

hizmet kalitesi açısından da “Avrupa Kara Ambulans Standardı”na ulaşılmıştır. İlk 10 dakikada

ambulansla vakalara ulaşma oranı % 95’e çıkarılmıştır.

 

Hava Ambulansları- 112 Acil Hastalara Kanatlanarak Yetişiyor

 

Sadece gelişmiş ülkelerde bulunan hava ambulans sistemini ülkemizde bir ilk olarak 2008 yı-

lından itibaren faaliyete geçirdik. Haziran 2011 itibariyle ülke geneline hizmet verecek şekilde

19 ambulans helikopteri 15 il merkezine konuşlandırdık.

 

 

Uçan Hastaneler; Turbo ve Jet Uçak Ambulanslar

 

Ayrıca 2010 yılı Nisan ayından itibaren birisi turbojet ve uzun mesafeli, 3  adet de turboprop

pervaneli (kısa pisti olan havaalanlarına da inebilecek yapıda) ambulans uçak ile yurtiçi ve

yurtdışından acil hasta veya yaralı vatandaşlarımızın naklini gerçekleştirmeye başladık. Turbo

jet ambulans uçağı 5.300 km. turboprob ambulans uçağı 3.500 km uçuş menziline sahip olup,

her iki uçak da iki hastanın yatarak naklini sağlayabilecek ve yoğun bakım şartlarında her

turlu tıbbi müdahaleyi yapabilecek tıbbi ekipman ile donatılmıştır.

Ayrıca uçaklarda bulunan transport kuvözleri ile yeni doğan bebeklerin yoğun bakım şartla-

rında nakli yapılabilmektedir. Ambulans helikopterler ise 450 km uçuş menziline sahip olup,

acil vakaların hastaneler arasında naklinde, trafik kazalarında otoyollara inerek olay yerinde

müdahale ve doğrudan hastaneye naklinde ve dağda mahsur kalan birçok acil yardıma

ihtiyaç duyan vatandaşın kurtarılmasında önemli görevler yapmaktadır.

 

10 Ocak 2012 itibariyle ambulans helikopterlerin 20.980 saat uçuş ile taşınan hasta sayı-

sı 10.565, ambulans uçakların 5.789 saat uçuşu ile taşınan hasta sayısı ise 2.059 olmuştur.

Bir adet 4 sedyeli turbo Jet ambulans uçak hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. 2012 yılından

iitibaren 5 uçak ambulans hizmet verecektir.

 

Deniz Ambulansları Denizlerin Kurtarma Timi

 

 Başta boğulma vakaları olmak üzere, deniz kazalarında hastaneye sevk gerektiren

acil durumlarda,Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak çalışacak 4 adet Deniz Bot ambulansı

hizmete sunulmuştur. İlk etapta Marmara Bölgesi’nde hizmete başlayan Deniz-Bot Ambulanslarının 2014 yılına kadar tüm sahil kesimlerine yayılması planlanmıştır.

 

Motor Ambulanslar - Türkiye’nin En Hızlı Ambulansı Motor Ambulans

 

Acil vakaların bir kısmı şehirlerin dar sokaklarında ve şehir içi trafiğinin yoğun olduğu yerlerde 

yaşanmaktadır.

 Bu bölgelerdeki hastalara mevcut kara ambulansları ile ulaşımda güçlük çekilmekte,bazen de imkânsız olmaktadır. 

 Hizmete sokulan 52 motosikletli ambulansla acil yardım hizmetleri daha verimli sunulmaya 

başlanmıştır.

 

Hayatı Kolaylaştırmak İçin: 112 Acil Çağrı Merkezi

 

112 Acil numarasına yapılan tüm çağrılar Komuta Kontrol Merkezi’ne ulaşmaktadır. Bu

birimdeki yetkili personellerle, çağrılara cevap verilmekte ve en yakın ambulans olay yerine

hızlıca yönlendirilmektedir. Ambulansın olay yerine yönlendirilmesinden sonra hastanın sevk

edileceği hastane servislerine bilgi verilmektedir.

112 Acil çağrı merkezlerinde turistler  için  4  ayrı  dilde  (İngilizce,Almanca,Arapça ve Rusça) 

yabancı dil bilen personel çalıştırılmakta,hiç konuşamayan hastaların yerleri uydu aracılığıyla 

anında tespit edilmekte, acil çağrı yapan ses adres bildiremese de anında yeri

tespit edilerek olay mahalline ambulans sevk edilmektedir.

 

Haberleşme altyapısı tüm illere kurulan uydu telefonlar ile desteklenmiştir.

Elektronik Haritalar Üzerinden Acil Vaka Takibi

Dijital  harita  üzerinden  bütün  ambulanslar  takip  edilmektedir.  Kırmızı  renkte  görülen

sabit ambulanslar, harekete geçtiğinde maviye dönüşmektedir. Böylece hangi am-

bulansın ne kadar hızla gittiği, hangi adrese gittiği, hangi yolu kullandığı, vakası olup

olmadığı dijital olarak komuta merkezinden takip edilmektedir.