Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

SOSYAL, İDARİ, COĞRAFİ VE KÜLTÜREL YAPI


Bir Akdeniz, Karadeniz, Avrupa ve Ortadoğu ülkesi olan Türkiye’nin üç yanı denizlerle çevrilidir,

kuşbakışı coğrafi görünüşü kabaca bir dikdörtgeni andırır. Türkiye idare şekli demokrasi olan

bir cumhuriyet’tir.

 

Coğrafya ve Doğal Yapı

 

Türkiye’nin toprakları 36° - 42° Kuzey paralelleri ve 26° - 45° Doğu meridyenleri arasında yer

alır. Kabaca bir dikdörtgeni andırır ve uzunluğu 1.660 kilometredir. Göller dâhil kapladığı alan

814.578 km²’dir. Türkiye’nin kara sınırları uzunluğu 2.573 km, adalar dâhil sahil uzunluğu 8.333

kilometredir. Türkiye’nin komşuları; batısında Bulgaristan ve Yunanistan, doğusunda Gürcis-

tan,  Ermenistan, Azerbaycan ve İran, güneyinde ise Irak ve Suriye’dir. Türkiye tarih açısından

dünyanın en zengin bölgelerinden birinde yer alır.

Ülkenin yarısından fazlası, yükseltisi 1.000 metreyi aşan, yüksek alanlardan oluşur. Yaklaşık üçte

biri orta yükseklikteki ovalar, yaylalar ve dağlar, yüzde 10’u da alçak alanlarla kaplıdır. En

yüksek ve dağlık alanlar doğu kesimde yer alır. Kuzey kesimini Kuzey Anadolu Dağları, Güney,

Doğu ve Güneydoğu kesimlerini de Toroslar engebelendirir. Ülkenin en yüksek noktası, Ağrı

Dağı’nın 5.166 metreye erişen doruğudur. Başlıca geniş düzlükler Çukurova, Konya Ovası ve

Harran ovalarıdır. Kaynağı ve denize döküldüğü yer ülke sınırları içinde olan en uzun akarsu

1.355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak’tır. En büyük doğal göl, 3.713 km² alan kaplayan Van

Gölü’dür. 817 km²’lik alana yayılan Atatürk Baraj Gölü ise ülkenin en büyük yapay gölüdür.

Türkiye’nin en büyük adası olan Gökçeada’nın yüzölçümü 279 km²’dir.

 

İklim

 

Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, dağların uzanışı ve yeryüzü şekillerinin çeşitlilik

göstermesi, farklı özellikte iklim tiplerinin oluşmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin et-

kisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Sıradağları, deniz et-

kilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu yüzden iç kesimlerde karasal iklim özellikleri görülür.

Türkiye, örneğin İspanya ile aynı paralellerde bulunmasına rağmen, ortalama 1000 metreden

yüksek olan Anadolu Platosu’na kar ve yağmur yağışının yoğun olması sebebiyle su sıkıntısı

nispeten daha az çekilir.

8.000 yıldan bu yana tarım yapılan Çukurova, ayrıca Ege Bölgesi, Bafra ve Çarşamba ovaları

dünyanın en bereketli topraklarından sayılır. Tropikal bitkiler hariç dünyadaki sebze ve meyve

çeşitlerinin yüzde 90’ı Türkiye’de yetişir.

 

Nüfus

 

Adrese dayalı nüfus sistemine göre; 2011yılında Türkiye genelinde toplam nüfus 74 milyon 724 bin 269’a

 ulaştı. En fazla nüfusun olduğu şehir yine İstanbul, ardından Ankara ve İzmir takip ediyor.


TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK NÜFUSUNA SAHİP KENTLERİ 

İstanbul

13.624.240 kişi

Ankara

4.890.893 kişi

İzmir

3.965.232 kişi

Bursa

2.652.126 kişi

Adana

2.108.805 kişi

Antalya

2.043.482 kişi

Konya

2.038.555 kişi

Gaziantep

1.753.596 kişi

Şanlıurfa

1.716.254 kişi

Mersin

1.667.939 kişi

Kocaeli

1.601.720 kişi

Diyarbakır

1.570.943 kişi

 

 

 

Din

Türkiye lâik bir ülke olduğundan din ve devlet işleri ayrılmıştır. Türkiye, nüfüsünün yaklaşık

yüzde 98’i müslümandır. Dini veya etnik isimli siyasi parti kurulması anayasaya göre ya-

saktır. Genelde muhafazakâr partiler dini hassasiyetleri dile getiren partilerdir. Cumhu-

riyetin ilk yıllarında dinin devlet kontrolü dışında yürütülemeyeceği kanaatine varılarak,

devlet tarafından denetlenmesi gerektiği kararına varılmıştır. Buna dayanarak 3 Mart

1924 tarihinde Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş-

tur. Bu teşkilat bireylere din hizmetini sağlamak ve camii gibi Müslüman ibadet yerlerini

yönetmekle görevlidir.

Dini inanç veya inanmama, dini kuralları şahıs olarak uygulama veya uygulamama

özgürlüğü anayasanın korumasındadır.

 

Yönetim biçimi

 

Türkiye’nin  devlet  biçimi  cumhuriyettir.  Türkiye  Cumhuriyeti,  Mustafa  Kemal   Atatürk

önderliğinde 1923’te kurulmuştur. Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir. Bugün Türkiye Türk-

çesi yaklaşık 100 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Laik demokratik bir yönetim

anlayışı vardır. Kuvvetler ayrımı esası vardır. Yasama işlerini Türkiye Büyük Millet Mec-

lisi,  yürütme  işlerini  Hükümet,  yargı  işlerini  ise  bağımsız  mahkemeler  yapar.  Başkenti

ANKARA’dır.