Visit Turkey For Health Care
"Şifa Yurdu Türkiyeye Hoşgeldiniz.."

Reklamlar

Danışmanlık

Eğitim Çalışmaları


Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programıyla kamu hastanelerinde bir devrim yaşanmıştır. Dev-

let ihtiyacı karşılamak üzere dev yatırımlar yapmıştır. Yeni yapılan hastaneler beş yıldızlı otel

konforunda hizmet verir hale gelmiştir. Bunun yanında oluşturulacak olan sağlık kampüsleriy-

le  Türkiye’de Avrupa’daki hastanelerden büyük yapılar oluşturulacaktır. Vatandaşlar en son

teknoloji ile donatılmış hastanelerde, iyi yetişmiş doktor ve hemşirelerden hizmet almaktadır-

lar. Bu çalışmaların sonucu olarak sağlık hizmetlerinden memnuniyet yüzde 80’lerin üzerine

çıkmıştır.  18  ilde  40  kamu  hastanesi  sağlık  turizmine  açılarak  yabancı  ülke  vatandaşlarının

hizmetine de açılmıştır. 764 Devlet Hastanesi ve 67 EAH olup burada sadece EAH listelenmiştir.


 

 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİ